RODO

Warto wiedzieć że:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania – brak podania danych uniemożliwi założenie konta;
  • Administratorem danych osobowych staje się portal infopiskie.pl;
  • Przestrzeganie zasad ochrony danych w portalu nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: admin@infopiskie.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie realizacji założenia konta przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności;
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu utrzymywania konta w naszym portalu;
  • Dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych.